SL 38

KENMERKEN

Slim Line (SL 38) is een raamsysteem dat bestaat uit ultraslanke profielen voor de constructie van fijn geprofileerde ramen en deuren. De thermische prestaties voldoen ruim aan de hedendaagse eisen voor grondige renovatie en nieuwbouw. Voor lage energie woningen kan het isolatieniveau opgevoerd worden door gebruik te maken van de variant SL 38 HI, voor toepassing in lage energie woningen.